Der er pladser på vores ridefysioterapihold - ring for nærmere info.

Vi holder ferie i uge 29

Vi holder ferie i uge 29

Børnebehandlinger

Thommysminde er anerkendt for fysioterapi, træning, behandling og genoptræning af børn i alle aldre – med fysio- og ergoterapeuter, der er specialuddannede indenfor børneområdet.

Børnebehandlinger

 

Børn, der ikke udvikler deres motoriske færdigheder, kan få mange sociale problemer, fordi de ikke kan følge med i legen med deres jævnaldrende kammerater. Det er også ofte årsag til koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder – og kan give problemer i forhold til deres skole og fremtidig uddannelse.

Thommysminde er anerkendt for fysioterapi, træning, behandling og genoptræning af børn i alle aldre – med fysio- og ergoterapeuter, der er specialuddannede indenfor børneområdet.

Som noget helt unikt for Thommysminde tilbyder vi også motorisk træning på hest.

Vi træner børn med mange forskellige udfordringer og diagnoser:

 • Grovmotoriske problemer – fx balance, stabilitet, ligevægtsreaktioner, afværge-reaktioner og koordination/rytme i forhold til at trille, rulle, krybe, kravle, gå, løbe og hoppe.
 • Finmotoriske problemer – evnen til at udføre målrettede og afstemte bevægelser inden for et lille område. Finmotorikken indeholder håndmotorik, mimik, talen, øjnene og føddernes motorik.
 • Problemer med skævheder, ømhed eller funktionen i et led
 • Udfordringer i forhold til ADHD, asperger, autisme og lignende
 • Genoptræning efter operation

Barnets motoriske udvikling stimuleres naturligt gennem leg. På Thommysminde ligner den motoriske træning også leg, men ‘legen’ og de udfordringer, som barnet bliver stillet overfor, er gennemprøvede og udviklet til at styrke barnets svagheder. De giver barnet en bekræftelse i de styrker, det enkelte barn også besidder, og hjælper med at blive grounded og finde en ro i kroppen, som de kan bruge aktivt i fremtiden.

Vi tilbyder både vederlagsfrie og private forløb

Træning på hest

Motorisk træning på hest er specialudviklet på Thommysminde, og den – uden sammenligning – mest effektive træningsform, vi har. Metoden defineres som ‘Dynamiske og statiske gymnastiske øvelser udført på hesteryg. Der veksles mellem hestens gangarter i skridt, trav og galop.’

ALLE børn har gavn af denne form for motorisk træning uanset alder, diagnose og fysiske eller psykiske handicap, og vi har skabt exceptionelt gode træningsresultater gennem 30 år.

En dybdegående kvalitetssikringsrapport på Motorisk træning på hest viser, at børn, der modtager kombinationstræning forbedrer sig markant mere i Movement ABC (en specialudviklet motorisk test til børn) end børn, som kun modtager traditionel træning i en gymnastik-/træningssal.

Hvordan fungerer Motorisk træning på hest?

Den motoriske træning på hest påvirker og træner barnet på mange forskellige måder. Alle muskler er i spil. Sagt kort, så er hestens bevægelse kombineret med barnets samtidige udførelse af gymnastiske øvelser på hesten med til – på samme tid – at stimulere alle de sanser, der er afgørende for en motorisk udvikling.

Ved at bruge hesten i den motoriske træning opnår vi en massiv og konstant sansestimulering gennem hestens bevægelser. Disse bevægelser er svære at finde eller genskabe andre steder. De primære sanser der stimuleres er:

 • Muskel- og led-sansen (proprioceptive)
 • Balancesansen (vestibulære)
 • Følesansen (taktile)
 • + en masse sanseindtryk til syns-, høre- og lugtesansen

Oven i de motoriske gevinster får barnet også nogle fantastiske succesoplevelser med en hest, og samværet mellem børn og dyr er jo vidt anerkendt for at skabe gode resultater i mange sammenhænge. Det gælder også ved motorisk træning.

Centerhold for viderekomne

 Centerhold er for de børn, der har gået til Motorisk træning på hest gennem et stykke tid, og som terapeuten vurderer er så udviklet i den individuelle træning, at han/hun vil have godt af at komme på et hold.

På centerhold trænes både på træheste (som de fleste har set i Thommysmindes ridehal) og på den rigtige hest sammen med andre børn. Centerholdene fungerer i Voltigeklubben Thommysminde regi.

Udtalelse:

Vi har i en længere periode haft vores datter Lærke til motorisk træning på hest.

Lærke startede i et forløb gennem TCBU i Vejle Kommune, hvor hun blev hjulpet rigtig langt.

Lærke havde dog stadig lidt udfordringer i forhold til muskler og at have helt styr på motorikken, så derfor valgte vi, at investere i Lærke’s ve og vel gennem den motoriske træning på hest.

Hun har haft meget stor gavn af den fortsatte træning og hun fået ret godt styr på sin krop, ved at lave de mange forskellige øvelser på hesten.

Vi har været super tilfredse med den træning Lærke har fået og kan varmt anbefale Thommysminde.

Karin, mor til Lærke

Motorisk træning

Styrk dit barns motorik

Nogle børn har godt af at få det, vi kalder et motorisk boost. Det er børn, der ikke har voldsomme motoriske problemer eller diagnoser, men som alligevel kan have lidt svært ved fx at holde koncentrationen, eller som har små balance-udfordringer.

På Thommysminde tilbyder vi et individuelt forløb med træning af ergoterapeut og/eller fysioterapeut.

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af nedenstående udfordringer for dit barn, så tøv ikke med at læse videre:

• Motorisk urolig

• Har svært ved at sidde stille

• Falder over sine egne ben

• Er ikke så vild med at gynge eller slå kolbøtter

• Ikke bryder sig om Idræt i skolen

• Har svært ved at følge med sine jævnaldrene.

• Svært ved at kaste/gribe

Vi leger træningen ind. Legen har det formål, at hjælpe barnet videre.

Vi træner ud fra barnets  behov og udfordringer.

Vi lægger stor vægt på at barnet får succes oplevelser, får mulighed for, at udfordre sig selv og blive bedre til det, som i de daglige aktiviteter, kan være lidt svære.

Da alle børn og familier har hver deres behov og ressourcer tilbyder vi flere forskellige træningsmuligheder til jeres barn.

Eksempler på træningsforløb:

1.Det intensive træningsforløb:

 • Træning 1 gang ugentligt
 • Træningssession på enten 25 eller 40 minutter
 • Mulighed for at lave forløb på 3 eller 6 mdr.

På dette træningsforløb giver vi 10 % rabat ved binding på minimum 3 mdr.

2.Træningsforløb med hjemmetræning:

 • Træning hver 14. dag eller hver 4. uge
 • Forløb over 3 eller 6 mdr.

(Ved valg af det månedlige forløb, tilrådes det at der afsættes minimum 6 måneder, da det ellers kan være svært at få den gavnlige og målbare effekt)

Træning foregår primært i eget hjem, naturen eller på legepladser. I får træningsprogram med hjem,

der er udarbejdet af en fysioterapeut. Der tages hensyn til hvilke redskaber der er til rådighed.

Dog kan der være enkelte ting, det vil være en fordel at tilkøbe.

Der vil hver 14. dag/ 4. uge være opfølgning på hjemmetræningen, hvor I får supervision og tilpasset træningsprogrammet.

Ekstra tilbud

Der er mulighed for et tilkøb, hvis I ønsker at supplere træningen med motorisk træning på hest. Dette vurderes sammen med fysioterapeuten hvorvidt det vil have en gavnlig effekt på dit barn.

Læs mere om motorisk træning på hest ovenfor.

Alle træningsforløb indeholder følgende:

 • Test både som start og som afslutning på træningsforløbet
 • Opstartssamtale
 • Hjemmetræningsprogram

Efterfølgende vil der være mulighed for, at komme på træningshold sammen med max. 5-6 andre børn. Formålet er, at booste barnet til at komme videre ud i den ”virkelige verden” samt at barnet bliver udfordret motorisk i samspillet med andre børn.

Priser:

Træning med varighed af 25 min: 300 kr.

Træning med varighed af 40 min: 425 kr.

Tilkøb af hest (varighed af 25 min):  280 kr

Mortorik hold

Giv dit barn et motorisk boost på hold

Oplever du, at dit barn mangler lidt i forhold til at kunne koncentrere sig og tage læring til sig?

Har dit barn lige afsluttet et forløb med motorisk træning fra TCBU, eller vil du gerne vedligeholde dit barns motoriske fremgang?

Så kan Motorik-hold på Thommysminde være lige noget for dit barn.

Over halvdelen af danske børn er motorisk understimulerede. Det er kritisk, for motoriske færdigheder er forudsætningen for, at børn kan bevæge sig frit og ubesværet med masser af overskud til at lege og lære nyt.

Motorikholdene er et igangsættende og motiverende boost for børn, der kan have svært ved at passe ind på det traditionelle gymnastikhold, fodboldhold, håndboldhold eller anden sportsgren.

Vi tilbyder i som regel 2 forskellige motorik-hold – se mere herunder.

Fun4kids på Thommysminde

-Leg og bevægelse for børn på mindre hold.

Alder: 6-8 år:

Motorikholdene indeholder funktionstræning inden for barnets udviklingsalder. Der vil være fokus på at udvikle og forbedre de kompetencer som barnet har.

I træningen lægger vi vægt på at barnet får succes oplevelser, får mulighed for at deltage i træningen til trods for de udfordringer som barnet må have.

Fun4kids er for børn, som ikke er helt klar til at deltage i de lokale idrætsforeninger.

Det er faguddannet personale, der varetager holdet.

Målgruppen:

Fun4kids er for børn der blandt andet kan være udfordret på:

-Balancen

-Kaste / gribe

-Koordinering af bevægelse

-Sansebearbejdningen

-Usikkerhed

-Udfordret på sociale kompetencer.

Praktisk information:

•Træning på hold med max 6 børn pr. hold (Opstartes kun ved min. 4 børn pr. hold)

•50 min. varighed 1 x ugentligt

•Opstart 2 x årligt.

(evt opstarts-spørgsmål, som skal udfyldes inden opstart og evaluering til slut i forløbet)

Prisen afhænger af antallet af gange for perioden – eks. 10 gange = 750,00 kr.

Alder: 8 – 10 år:

Hold træning.

Motorikholdene indeholder funktionstræning inden for barnets udviklingsalder. Der vil være fokus på at udvikle og forbedre de kompetencer som barnet har.

I træningen lægger vi vægt på at barnet får succes oplevelser, får mulighed for at deltage i træningen til trods for de udfordringer som barnet må have.

Fun4kids er for børn, som ikke er helt klar til at deltage i de lokale idrætsforeninger.

Det er faguddannet personale, der varetager holdet.

Målgruppen:

Fun4kids er for børn der blandt andet kan være udfordret på:

-Balancen

-Kaste / gribe

-Koordinering af bevægelse

-Sansebearbejdningen

-Usikkerhed

-Udfordret på sociale kompetencer.

Praktisk information:

•Træning på hold med max 6 børn pr. hold (Opstartes kun ved min. 4 børn pr. hold)

•50 min. varighed 1 x ugentligt

•Opstart 2 x årligt.

(evt. opstarts spørgsmål som skal udfyldes inden opstart og evaluering til slut i forløbet)

Prisen afhænger af antallet af gange for perioden – eks. 10 gange = 750,00 kr.

Ring og hør mere – og tilmeld dit barn i dag

Kontakt os på T. 75 87 33 94 og lad os få en snak om de udfordringer, du oplever, dit barn har.

Måske Leg & Lær-Camp er præcis det, der skal til for at motorikken på plads – én gang for alle.

Andre behandlinger

Motorisk træning på hest

Motorisk træning på hest

Oplev ridefysioterapiens mange positive virkninger! Unik Motorisk træning på hest Har du udfordringer med din balance, din kryds-koordination, midtlinie fornemmelse eller måske noget helt andet, og tænker du gerne vil gøre noget ved det. Så skal du læse videre. Hvis...

GRAVID

GRAVID

Oplever du graviditetsgener før, under eller efter? Læs mere om vores forskellige behandlinger.

BABYBEHANDLINGER

BABYBEHANDLINGER

Lene Agergaard er specialiseret i at behandle babyer. Hun kan for eksempel hjælpe dig, hvis din baby: Har en favoritside, har mavekneb, har besvær med at finde ro og skal vugges i søvn.