Der er pladser på vores ridefysioterapihold - ring for nærmere info.

Vi holder ferie i uge 29

Vi holder ferie i uge 29

Intensiv genoptræning

Intensivt neurologiske træningstilbud – til dig som er udfordret fysisk eller kognitivt

Intensiv genoptræning

Intensivt neurologiske træningstilbud – til dig som er udfordret fysisk eller kognitivt efter f.eks

Erhvervet hjerneskade (blodprop/blødning i hjernen), Ulykke eller Covid 19 senfølger.

Thommysminde tilbyder et unikt og individuelt tilpasset forløb afhængig af din udholdenhed og dit træningspotentiale. Vi sammensætter kombinationstræning individuelt efter den enkeltes behov og målsætning.

Genoptræningen foregår i trygge og tillidsfulde rammer og varetages af terapeuter med efteruddannelser og specialviden inden for neurologiområdet. Vi er 5 fysioterapeuter, en idrætsfysiolog og en ergoterapeut med hver vores specifikke kompetencer indenfor træning af mennesker med neurologiske udfordringer.

Som noget helt unikt tilbyder vi en kombination af motorisk træning på hest samt ergo- og fysioterapi på et fagligt højt niveau, og vores træning gør en forskel.  

Der arbejdes i træningsforløbene tæt sammen med pårørende, læge, kommunen og bandagister 

Inden træningsforløbets opstart laves en indledende samtale og afklarende vurdering og undersøgelse og i samarbejde laves et realistisk mål og en behandlings/-træningsplan.

Forløbet kan bl.a. indeholde:
 • Bevægeligheds- og styrketræning samt nedsættelse af tonus/muskelspænding, der gør det muligt at arbejde med almindelige dagligdags aktiviteter.
 • Gangtræning med og uden hjælpemidler – fokus på kvalitet og sikkerhed i gangen
 • Balancetræning siddende, stående og gående
 • Koordinationstræning, så du kan flere ting på en gang
 • Kognitiv træning -Træning af hukommelse og overblik
 • Samsynstræning med fokus på bedre balance og mindre svimmelhed
 • Sansemotorisk træning – så du igen kan mærke og bruge din krop hensigtsmæssigt
 • Spisetræning og træning af ansigt, mund og svælg, som er aktuel ved fx fejlsynkning eller problemer med at spise og drikke alsidige kost- og væskekonsistenser.
 • Træning i hverdagsaktiviteter, som for dig er meningsfulde, men svære at udføre efter din skade
 • Hjemmebesøg – så du kan indrette dig og bruge dine tillærte kompetencer hjemme.
 • Inddragelse af samarbejdspartnere som bandagister, zoneterapeut, kostvejleder og akupunktør
 • Motorisk træning på hest. Via træning på hest kan du bl.a. opnå bedre balance, afspænding af spastiske muskler, styrke kroppens muskler, forbedre dit gangmønster, øge koordinationen, forbedre sansemotorikken, øge hoved- og kropskontrol.

Træningsforløbene varer minimum 6 uger, gerne længere og er med 3-5 gange træning om ugen af 1-4 timer varighed. Træningen er med indlagte pauser og hvil.

Download folderen om intensiv genoptræning her

Forløbets sammensætning:

w

Indledende vurdering og samtale

Først skal du til en indledende og afklarende vurdering, gerne sammen med en pårørende. Vi laver en fysioterapeutisk neurologisk undersøgelse og taler om dine udfordringer og mål, så kan vi sammensætte et realistisk og godt forløb til dig.

Vi kan med dit samtykke indhente relevante oplysninger fra din læge eller hospitalsafdeling eller du kan selv medbringe dem til undersøgelsen. I samråd med dig, pårørende og evt. henvisende instans, tages stilling til hvilken type behandling, du vil profitere mest af.

}

Forløbets varighed

 • 2 – 5 timer om dagen med mulighed for pauser/hvile ind imellem,
 • 3 – 5 gange om ugen i 6-12 uger.

Forløbet vil være varieret over dagen og bestå af nedenstående træningsmuligheder.

Træningsmuligheder

Vi tilbyder et unikt og individuelt tilpasset forløb afhængig af din udholdenhed og dit træningspotentiale. Træningen kan foregå både inde og ude. Vi sammensætter unik kombinationstræning individuelt efter den enkeltes behov og målsætning.

Motorisk træning på hest

Vi har mere end 30 års erfaring med motorisk træning på heste. Via træning på hest kan du bl.a. opnå bedre balance, afspænding af spastiske muskler, styrke kroppens muskler, forbedre dit gangmønster, øge koordinationen, forbedre sansemotorikken, øge hoved- og kropskontrol.

specialer og træningskoncepter

Thommysmindes neurologiske træningsteam består af fysioterapeuter, en ridefysioterapeut, en idrætsfysiolog og en fysioterapeut med master i rehabilitering.

Vi er et team med bred erfaring og kompetencefelt. Vi har gennem en lang årrække haft særlig interesse for det neurologiske område og har arbejdet indenfor neurorehabilitering af apopleksi, traumatiske hjerneskader, tumor cerebri og øvrige neurologiske diagnoser i alle faser af forløbene.

Vi tilbyder genoptræning og rehabilitering individuelt og på hold. Undervisning. Konsulent og rådgivningsopgaver og som noget unikt er forløbene kombineret med træning på hest.

Personalet, som er tilknyttet klinikken, har efteruddannet sig indenfor neurologisk rehabilitering og genoptræning, der indbefatter anerkendte kurser indenfor neurologisk genoptræning og rehabilitering samt vurdering og rådgivning.

Vi er på forskellige niveauer uddannet i og har erfaring med nedestående træningsprincipper og dem inddrager vi i træningen tilpasset den enkelte:
 • Bobath, Bobath avanceret i fod og hånd
 • FOTT
 • Affolter
 • Neurodynamik
 • Balance, svimmelhed og samsynstræning
 • Motorisk træning på hest
 • Neuropædagogik
 • Styrketræning
 • Akupunktur
 • Ledmobilisering og bløddelsbehandling
 • Tilpasning/afprøvning af hjælpemidler herunder kørestole, hånd- og fodskinner
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Den Motiverende samtale

Kontakt
Lasse Kristensen
for mere information om genoptræning
på tlf: 75 87 33 94

Jørgen

72 år, blodprop

”Jeg har fået selvtilliden tilbage. Jeg tør nu tænke på fremtiden, og jeg nyder at have fået min frihed igen. Starten er gået, så nu er det bare derudaf”

Lene

51 år, neurologisk sygdom

Jeg kan mærke at kombinationen mellem træning i salen og på hesten samme dag, er godt for min sygdom og gang

Jan

61 år, hjerneblødning

”Min balance bliver bedre og spændingerne i venstre arm og ben mindskes betydeligt, så jeg har færre smerter og bedre kan bruge dem. Jeg har desuden mere ro i hovedet, når jeg har redet.”

Priser

Første vurdering Kr. 1200,00
Træning 1 terapeut i sal pr. 1/2 time Kr. 450
Træning 1 terapeut i sal pr. time Kr. 800,00
Træning 2 terapeuter i sal  pr. 1/2 time Kr. 700,00
Motorisk træning på hest med 1 terapeut pr. time Kr. 800,00
Motorisk træning på hest med 1 terapeut og 1 hjælper pr. time Kr. 1100,00
Hjemmebesøg (+kørte kilometer iht. statens takst) pr. time Kr. 1000,00

Finansieringsmuligheder

 • Egenbetaling
 • Sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring
 • Er du med af Sygeforsikring Danmark gives der tilskud
 • Kommunal finansiering:
 • Fonde, der specifikt dækker genoptræning og behandling (F.eks. Zangger-legat via hjernesagen eller Elsass Fonden)