Der er pladser på vores ridefysioterapihold - ring for nærmere info.

Vi holder ferie i uge 29

Vi holder ferie i uge 29

kognitiv rideterapi

Rideterapien henvender sig til unge med udfordringer udover det fysisk motoriske

Formålet med kognitiv rideterapi

Formål

At styrke den unges selvværd og personlige fundament. At den unge får styrket ansvarlighed, selvforståelse og indefra styring. At udvikle en sund fællesskabsfølelse uden angst og social tilbagetrækning. At styrke robusthed.

Indhold

En session består af en periode i ridehuset ved siden af hesten, hvor det drejer sig om samvær og kommunikation med hesten. Herefter rideterapi med øvelser på hest, hvor kroppen bruges som primært fokus til styrkelse af robusthed for både krop og sind.

Fokuspunkt og tema for dagen aftales i fællesskab efter vurdering af dagsform og behov.

Vi tilbyder et praksisrum, hvor den unge har mulighed for at arbejde på det kropslige, det mentale og det følelsesmæssige plan. Som terapeuter italesætter vi det, som sker mellem hesten og den unge. Hesten spejler den unges adfærd og reagerer på stemningerne. Vi italesætter historien, mens den udspilles og er aktive medspillere i bearbejdning og fortolkning. Ved holdforløb på op til 4 deltagere, bruges den sidste halve time i fællesskab.

Udbytte

Den unge får lettere ved at kende sine grænser og sige fra. Får succesoplevelser, som fremmer den gode identitetshistorie og øger agenthed i forhold til sociale kompetencer og affektregulering. Derudover større tillid til at være ok, uanset formåen eller succes.

Thommysminde

Thommysminde APS har siden 1983 arbejdet med sansemotorisk træning, specialudviklet motorisk træning af børn på hest og vedligeholdende genoptræning. Har siden 2018 kunnet tilbyde intensiv ridefysioterapi. Centret varetager ligeledes intensiv ryttertræning og voltigering for elitesportsudøvere. Thommysminde har et mangeårigt samarbejde med Tværfagligt center for børn og unge i Vejle Kommune.

Hestene er ældre, dresserede voltigerings-heste og ponyer specielt udvalgt til omsorg og interesse for rytteren.

Rideterapien varetages af

Lasse Kristensen og Birgitte Sommer samt ansatte med mange års erfaring med håndtering af børn og voksne med specialproblematikker. Alle med et ensartet teoretisk/terapeutisk udgangspunkt.

Pris: Som enetime: 1 time for 975,- kroner
Som kombination af enetime og hold: 11⁄2 time for 1463,- kroner Vi anbefaler mindst 12 sessioner

Sted: Thommysminde, Hvejselvej 63, Hvejsel, 7300 Jelling.